ZOEKEN

print

Duurzaam Ondernemen

Planet

Voor ons is maatschappelijk verantwoord ondernemen een vanzelfsprekend onderdeel van goed ondernemerschap. Wij zien maatschappelijk verantwoord ondernemen als een toekomstgerichte manier van zakendoen, integer en transparant, waarbij het bedrijf respect toont en zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor medewerkers, de omgeving en het milieu.
Wij zijn ook doorlopend bezig met het kijken op welke punten het verantwoord ondernemen verbeterd kan worden.

De volgende punten worden op dit moment gehanteerd binnen onze onderneming met betrekking op MVO Planet.

 • Alle vrachtwagens voldoen minimaal aan Euro5.
 • Alle personenwagens binnen de verhuurvloot zijn milieuklasse “A”.
 • Alle vrijkomende afvalstoffen worden gescheiden bewaard, verzameld en uiteindelijk verwerkt door een erkend afvalverwerker.
 • Alle 2-takt machines worden afgetankt met Aspen 2. Aspen 2 verbrandt schoner waardoor de uitlaatgassen van 2-takt machines milieuvriendelijker zijn.
 • Alle verlichting binnen onze onderneming is voorzien van bewegingsmelders welke de verlichting na 1 minuut (zonder beweging) uitschakelt. Voor de verlichting wordt enkel gebruik gemaakt van LED, hoogrendement TL verlichting of metal halide (HID) verlichting, welke bekend staan om hun hoge rendement en laag stroomverbruik.
 • Alle verwarmingsunits binnen onze onderneming worden centraal aangestuurd, tevens zijn deze zo uitgevoerd dat zodra een (overhead)deur wordt geopend de verwarming automatisch uitgeschakeld wordt.
 • Landelijke bezetting zorgt voor verkorte afleverroutes wat resulteert in minder brandstofverbruik.
 • Sinds1 februari 2012 wordt alles digitaal gefactureerd.

Co² Footprint
Betreft: kalenderjaar 2016

Scope 1: Brandstoffen
Diesel  671863 liter  313  gCO²/l  = 2103 tonCO² 
Benzine  56376 liter  278  gCO²/l  = 157 tonCO² 
Petroleum  103806 liter  260  gCO²/l  = 270 tonCO² 
          Totaal  2530 tonCO² 

 

Scope 2: Elektriciteit
Electra  3803572 kWh  525  gCO²/kWh  19969 tonCO²
Gas   464401 m3  182  gCO²/m3  845 tonCO²
          Totaal 20814 tonCO²

 

Co² Footprint t.o.v 2015
Co² Emissie in hoeveelheid ton 2016 2015
Co² Brandstoffen  2530 2677
Co² Elektriciteit  20814 21525
Totale Co² verbruik  23344 24202
Co² Brandstoffen reductie t.o.v 2015 -6.0 %  -
Co² Elektriciteit reductie t.o.v 2015 -3.0 %  -

 

People

Flexibel, initiatief nemend, samenwerkend, vaktechnisch onderlegd; dit is wat ons personeel kenmerkt. Hierdoor streven wij naar het voor langere tijd behouden van ons personeel. Het betrekken van ons personeel bij zowel ontwikkelingen binnen als ontwikkelingen buiten ons bedrijf, heeft als gevolg dat ons personeel binnen het bedrijf zichzelf goed kan ontwikkelen. Dit wil zeggen dat groei/ontwikkeling binnen ons bedrijf een garantie is. Hiermee proberen wij het zogenoemde Long-Life employment te stimuleren.

Veiligheid
“Veiligheid is alles” is het motto binnen ons bedrijf. Maandelijks wordt ons personeel op de hoogte gesteld van onder andere de nieuwste veiligheidsregels binnen de van toepassing zijnde wetgeving. Dit doen wij door middel van zogenoemde “Toolbox meetings”. Onveilig gedrag binnen ons bedrijf wordt daarom niet getolereerd.

Profit

 1. Profit gaat over het genereren van winst, want het allereerste doel van een organisatie is om financieel gezond te zijn. Anders zal je niet overleven. Toch valt in de visie van ons bedrijf onder Profit niet alleen de financiële prestaties van de onderneming maar ook de maatschappelijke en economische bijdrage die ons bedrijf levert aan de samenleving. Wij zijn daarom dan ook continu op zoek naar zowel maatschappelijke als economische oplossingen binnen ons bedrijf zodat wij in de toekomst nog beter maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen. 
 2. Wij streven naar een zorgvuldige balans op sociaal (People), milieutechnisch (Planet) en economisch (Profit) gebied door middel van:
  • Het specialiseren in energiezuinige, milieu- en gezondheidsbesparende installaties en diensten;
  • Het bevorderen van de ontwikkeling, inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers;
  • Het duurzaam en verantwoord inkopen van producten en diensten;
  • Voortdurend zoeken, inspelen en creëren van nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten, diensten en methoden;
  • Ontwikkeling en implementatie van een maatschappelijk georiënteerd sponsoringbeleid.

 

BEM OKE

                                         

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden (Bba). Sinds 1 april 2004 organiseren zij in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen wij een oude band in. De gebruikte banden verwerken ze op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ vermeden. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers, die in 2004 RecyBEM oprichtten om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Bba.

Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden.